ประวัติเจ้าอาวาส

นามเจ้าอาวาสมีลำดับแต่ครั้งนั้นถึงปัจจุบัน คือ
1. พ่อท่านทวด
2. พ่อท่านหราด
3. สมภารสุกแก้ว
4. อาจารย์เกิด
5. พ่อหลวงครูบัวทอง
6. พระปลัดชื่น อินทสุวรรณ (ผู้เล่า)
    หลวงพ่อชื่น วัดใหม่ เป็นพระยุคเก่า ซึ่งอาศัยที่วัดใหม่ อ.ทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นกรรมวาจารย์พ่อท่านนวล วัดไสหร้า พ่อท่านนวล เคยพูดว่าพ่อท่านชื่น เวลาปลุกเสกเหรียญในกุฎิเสร็จแล้ว เหรียญก็นำมาขว้างที่บนพื้นวัด เหรียญนั้นจะดังเป็นเกรียว เสียงดัง แล้วจะนำไปให้ลูกศิษย์ลูกหากันไปใช้กัน พ่อท่านชื่นวัดใหม่เป็นพระยุคเดียวหลวงพ่อแดง วัดภูเขาหลัก พ่อท่าคล้าย วัดสวนขัน พ่อท่านตุด วัดพรุกง(โค๊ะตะไคร) พ่อท่านชื่น วัดใหม่ สมัยนั้นดังทางด้านมหาอุด และทางด้านวาจาสิทธิ์ คนแถวทุ่งใหญ่ นับถือกันมากพ่อท่านชื่นมีความสนิทสนมกันมากกับ พ่อท่านคล้ายและพ่อท่านตุด โดยพ่อท่านทั้งสองเรียกพ่อท่านชื่นว่าเด็กเลี้ยงกวางเนื่องจากพ่อท่านชื่นได้เลี้ยงกวางขาวไว้หนึ่งตัว ดังที่พ่อท่านเคยพูดว่า"ฤษีอยู่พรุกง พ่อท่านคงอยู่เขาหลัก เด็กเลี้ยงกวางอยู่วัดใหม่"
7. พระครูโพธิสารวัตรคุณ (พรหม โพธิสาโร)
8. พระมหาทวีศักดิ์ โอภาโส
9. พระครูสุวรรณวรญาณ (ทอง วรญาโณ)
10. พระครูวิศาลชัยธรรม (ฉัตรชัย คเวสโก)